Slægtsforeningen Stokkildegaard

Sidste opdatering af
Slægtsbogen er den
21. juni 2022
kl. 19:22

Kort nyt

 
Hjemmesiden bruger krypteret forbindelse
1. apr. 2018,
kl. 16:36
HTTPS er en krypteret udgave af HTTP. Det forhindre uvedkommende i at tage data der kommer fra webserveren til klienten.
Besøgs-tæller
1. apr. 2018,
kl. 14:54
Der er installeret en besøgs-tæller den 26. november 2017.
Den kan ses i venstre side af bunden på hjemmeside.

Gæstebogen

Webmaster

1. apr 2018 15:16:13

Skriv en hilsen til foreningen.

Hvem er vi?

Foreningens stiftelse:
Foreningen blev stiftet d. 20. november 1977 på foranledning af Peder K. Gori, forslaget som blev fremført ved slægtsfesten den 17. september 1977 i Støvring.

Uddrag af vedtægter:
Medlem kan enhver blive, der har direkte slægtskabsforhold til Anders og Else Marie Berthelsen, Stokkildegaard, Sørup, herunder medregnes også ægtefæller samt børn der bringes ind i slægten.

Formålet med foreningen er at styrke slægtens sammenhold ved at udbrede kendskab til slægten og foreningen, inddrage så mange som muligt i aktiviteter så som sangkor, musikudøvelse, fortællinger om slægten, arrangere slægtsfester med passende mellemrum, ajourføre Slægtsbogen, udgive årsskrift og få udgivet optegnelser og fortællinger om slægtens medlemmer.

Generalforsamling holdes årligt. Ved generalforsamlingen i forbindelse med en slægtsfest, vælges bestyrelsesmedlemmer blandt repræsentanterne. Bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer, revisor og suppleanter.

Hvem er Anders og Else Marie Berthelsen?
I Slægtsbogen kan man finde følgende: Anders Berthelsen blev født i 1814 og blev gift i 1843 med Else Marie Nielsdatter, der er født i 1819. De viede hele deres liv til driften af Stokkildegaard i Sørup, der blev købt i 1842 af Anders. Else Marie fødte 10 børn fra 1844 til 1862. Disse 10 børn (6 piger og 4 drenge) bragte slægten videre, foreløbig i op til 6 generationer.

Hvordan ved du, om du er efterkommer af A&E?
Du kan henvende dig til foreningen kasserer@stokkildegaard.dk

Log ind
Brugernavn (e-mail)

Kodeord
 
HjælpAntal besøgende: 142346

Slægtsforeningen Stokkildegaard

Erik Jepsen Steg ©